Regulamin i polityka prywatności

1.Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (który działa pod adresem: www.nowaszwalnia.pl) jest firma HSN Łukasz Wysokiński, ul. Kawęczyńska 49k, 39-200 Dębica, NIP 8722303375, REGON 365755313.
 • Adres korespondencyjny firmy: HSN Łukasz Wysokiński, ul. Kawęczyńska 49k, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie.
 • Adres korespondencyjny elektroniczny: lukasz@wiproject.pl
 1. Sklep nowaszwalnia.pl to strona internetowa, której celem jest sprzedaż produktów znajdujących się w sklepie internetowym oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Zakres działalności platformy obejmuje również prowadzenie kampanii marketingowych w mediach i serwisach społecznościowych.
 2. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niżej wymienionych zasad oraz postanowień.
 4. Każdorazowe korzystanie ze sklepu internetowego nowaszwalnia.pl wymaga akceptacji regulaminu (wraz z zawartymi w nim zasadami i postanowieniami) oraz przestrzegania nakazów i zakazów w nim umieszczonych.
 5. Jako korzystanie ze sklepu rozumie się m.in. zakup produktów stanowiących asortyment sklepu, zamawianie kampanii marketingowych i in.
 6. Niniejszy regulamin określa:
 • zasady zawierania umów sprzedaży dotyczących produktów fizycznych (stanowiących asortyment sklepu internetowego)
 • warunki zawierania oraz rozwiązywania umów dotyczących produktów elektronicznych
 • procedurę reklamacji oraz odstąpienia od zawartej wcześniej umowy
 • zasady rejestracji na stronie
 • zasady korzystania z platformy (w tym dokonywanie zamówień drogą elektroniczną).
 1. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art .556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży, która zawierana jest każdorazowo z Klientem.

2. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja w serwisie rozumiana jest jako pełna akceptacja niniejszego regulaminu oraz zasad i postanowień w nim zawartych.
 2. Rejestracja w serwisie nie jest działaniem obligatoryjnym (obowiązkowym).
 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z platformy bez wcześniejszej rejestracji i utworzenia konta Użytkownika.
 4. W przypadku rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do podania poprawnego adresu poczty e-mail.
 5. Rejestracja w serwisie rozumiana jest jako wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (drogą elektroniczną), zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Zamówienia

 1. Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako akceptacja regulaminu oraz postanowień i zasad w nim zawartych.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu podanym przez Kodeks Cywilny. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru lub usługi (w przypadku usług i towarów elektronicznych).
 4. Klient zobowiązany jest do poprawnego i czytelnego uzupełnienia danych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu umożliwiającym zakup bez dokonywania rejestracji na stronie internetowej.
 5. Klient wraz z utworzeniem konta lub złożeniem zamówienia bez rejestracji proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży jest każdorazowo potwierdzane, poprzez przesłanie jej warunków na adres poczty elektronicznej Kupującego lub adres pocztowy, wcześniej przez niego podany.
 7. Klient ma możliwość składania zamówień w jeden z niżej zaprezentowanych sposobów:
 • poprzez interaktywne formularze, udostępnione przez Sklep na stronie internetowej
 • e-mailem na adres pocztowy udostępniony przez Sklep
 • telefonicznie, kontaktując się z numerem udostępnionym na stronie internetowej przez Sklep.
 1. Termin realizacji zlecenia opłaconego przelewem bankowym (w tym przelewem elektronicznym) liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do Sklepu. Maksymalny czas realizacji to 14dni, w razie problemów z realizacją klient zostanie wcześniej o tym poinformowany.

4. Płatność i dostawa

 1. Obowiązuje aktualnie ceny przesyłek każdorazowo prezentowane są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Przewidywane są następujące rodzaje dostaw towarów:
 • paczkomaty InPost
 • kurier InPost
 • odbiór osobisty- w przeciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji (z użyciem poczty elektronicznej e-mail) potwierdzającej gotowość produktu do odbioru w siedzibie firmy.
 1. Towar zostaje wydany wyłącznie w przypadku złożenia opłaty za towar i przesyłkę (nie dotyczy to odbioru osobistego).
 2. Płatność przelewem bankowym (w tym przelewem elektronicznym) powinna być dokonana w ciągu 7 dni kalendarzowych od czasu potwierdzenia umowy.
 3. W przypadku braku odbioru zamówionego towaru (który dostarczony był poprzez paczkomaty InPost, kuriera InPost czy też inną firmę przewozową), Klient zobowiązany jest do uiszczenia podwójnej opłaty za wysyłkę, w związku z koniecznością opłaty przez firmę zwrotu przesyłki do jej siedziby.
 4. Przewidywane są następujące rodzaje płatności:
 • szybka płatność PayPal
 • szybka płatność PayU
 • szybka płatność Przelewy24
 • przelew bankowy (w tym przelew elektroniczny) na wskazany rachunek bankowy, należący do Sklepu.

5. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Rejestracja Użytkownika rozumiana jest jako zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, które określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu.
 3. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez ich Administratora wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez Sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb Administratora, które wynikają z przepisów prawa (w szczególności w celach marketingowych przez niego świadczonych).
 4. Użytkownik ma możliwość wysunięcia żądania usunięcia jego danych z bazy serwisu (bez podania przyczyny tego działania). Działanie to jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, w wyniku udostępnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim, a także zaniechania bezpieczeństwa, które zostało wykryte po stronie Użytkownika.

6. Reklamacje

 1. Gdy zaistnieje niezgodność towaru z zawartą umową, Klient obowiązany jest do odesłania towaru na adres korespondencyjny Sklepu tj.
 • HSN Łukasz Wysokiński ul. Kawęczyńska 49k 39-200 Dębica, woj. podkarpackie.
 1. Klient obowiązany jest do opisania zauważonych niezgodności i odesłania ich wraz z reklamowanym towarem.
 2. Klient ma możliwość złożenia reklamacji również drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej na stronie Sklepu. Należy wówczas podać numer zamówienia oraz opis zauważonych niezgodności.
 3. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem jego niezgodności.
 4. Podczas rozpatrywania reklamacji, Sklep bierze pod uwagę następujące aspekty:
 • fakt wcześniejszej reklamacji towaru (lub braku tej reklamacji w przeszłości)
 • charakter wady (istotna/nieistotna)
 • łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy.
 1. Sklep ma możliwość oddalenia żądań wysuniętych przez Kupującego. Fakt ten ma miejsce w przypadku:
 • braku możności wymiany lub naprawy towaru, gdy jest ona fizycznie niemożliwa do zrealizowania (np. nastąpiło zaprzestanie produkcji towaru lub jego części zamiennych)
 • nadmiernych kosztów (np. Klient żąda wymiany całego towaru, gdy wymianie ulec powinna jedynie tańsza część całości).

Każdorazowo w wyżej wymienionych przypadkach, Sklep zobowiązany jest do zaproponowania alternatywnego rozwiązania.

 1. Klientowi, który jest Konsumentem i którego reklamacja została uznana, przysługuje:
 • żądanie usunięcia wady
 • wymiana wadliwych towarów na towary w pełni sprawne
 • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub też odstąpienie od zawartej wcześniej umowy, chyba że Sklep w najszybszym możliwym czasie wymieni towar na w pełni sprawny lub też usunie wcześniej zgłaszaną usterkę.

Ograniczenie wyżej wymienione nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep albo Sklep nie wywiązał się z obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient (będący Konsumentem) może zamiast usunięcia wady, żądać wymiany wadliwego towaru na rzecz w pełni sprawną lub zamiast wymiany, zażądać usunięcia wskazanej wady. Działanie to nie ma zastosowania, gdy Sklep nie ma możliwości spełnienia podanych wyżej żądań lub wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami finansowymi.

 1. Klient, który jest Konsumentem nie może odstąpić od umowy, gdy wada przez niego wskazana uznana jest za nieistotną.
 2. Wyżej wspomniana wymiana towaru może wiązać się ze zmianą koloru wybranego modelu, ale nie może wiązać się z wymianą na inny rodzaj towaru.
 3. Klienci, którzy nie pozostają Konsumentami mają jedynie możliwość wymiany towaru wadliwego na towar w pełni sprawny lub wysunięcia żądania usunięcia wskazanych wad.
 4. Klienci, którzy nie pozostają Konsumentami nie mają możliwości odstąpienia od umowy oraz wysuwania żądań zwrotu kosztów.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy na mocy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 roku.
 2. Odstąpienie od umowy można uznać za skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy Klient złoży w ciągu 14 dni kalendarzowych (od daty dostarczenia towaru) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w dowolnej formie, np.:
 • poprzez formularz, którego wzór stanowi załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 roku (załącznik ten stanowi również Załącznik 1 niniejszego Regulaminu)
 • e-mail wysłany na adres e-mail podany w Załączniku 1 niniejszego Regulaminu
 • list polecony przesłany na adres podany w Załączniku 1 niniejszego Regulaminu.
 1. Klient odstępujący od umowy, zobowiązany jest do dostarczenia wcześniej zamówionego towaru do siedziby Sklepu w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu pokrywa osoba odstępująca od umowy (tj. Kupujący).

5.  W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu HSN Łukasz Wysokiński, ul. Kawęczyńska 49k, 39-200 Dębica, NIP 8722303375, REGON 365755313

 • adres korespondencyjny: HSN Łukasz Wysokiński ul. Kawęczyńska 49k, 39-200 Dębica,
 • adres korespondencyjny poczty elektronicznej: lukasz@wiproject.pl

poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.

6. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach kalendarzowych, od dnia w którym Kupujący (będący Konsumentem) wszedł w posiadanie towaru lub osoba trzecia (którą nie jest przewoźnik) stała się posiadaczem tej rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych Klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

8. Kupujący (Klient) ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru/usługi, które jest wynikiem wykorzystywania go w sposób przekraczający stwierdzenie cech, funkcjonowania oraz ewentualnych wad produktu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega możliwość wysyłania informacji handlowych (poprzez pocztę elektroniczną e-mail oraz w postaci SMS) wyłącznie do Klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę.
 2. Klient ma możliwość rezygnacji z powiadomień handlowych w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za linki pozostawione na stronie przez innych Użytkowników, a także za treści, które zostaną wyświetlone po ich otwarciu w przeglądarce internetowej komputera lub na innym urządzeniu elektronicznym.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności strony internetowej sklepu, należy zgłaszać drogą e-mailową lub przez formularz udostępniony na stronie internetowej.
 7. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta na stronie internetowej, poprzez wyrażenie takiego żądania stosowną informacją przesłaną drogą elektroniczną na podany na stronie internetowej adres poczty e-mail.
 8. Rozliczenia transakcji w serwisie nowaszwalnia.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności PayPal , Przelewy24, PayU.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Należy każdorazowo zapoznać się z regulaminem przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia oraz postanowień i zasad w nim zawartych.